Przejdź do treści

Kampania PIP

Kampania PIP

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu informuje, że Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy przystąpił do współpracy na zasadach podmiotu wspierającego w popularyzacji założeń kampanii prewencyjno-kontrolnej pt.: ''Dobry przepis na bezpieczeństwo”, skierowanej do branży przetwórstwa mięsnego.
Celem kampanii Państwowej Inspekcji Pracy jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych   i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa. Główną grupą docelową kampanii są pracodawcy, właściciele firm oraz pracownicy służb bhp zakładów zajmujących się przetwórstwem mięsa.

Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Inspektora Pracy tj.: www.bhpnatak.pl

Wróć