Przejdź do treści

O nas

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sierpcu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sierpcu

tel/fax: (24) 275-26-01
tel/fax:  (24) 275 24 40 
kom: 510 175 704
Godziny pracy Stacji: 7:30 - 15:05
 
 

PSSE w Sierpcu został utworzony w 1946 roku.

Obszar działania Stacji obejmuje powiat sierpecki.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sierpcu pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest Pani mgr inż. Bożena Umińska.

 

 

Nazwa komórki organizacyjnejOsoba odpowiedzialnaTelefonDni i godziny pracy komórki organizacyjnej
Sekcja Higieny Komunalnej Rafał Wysocki                                  (24)-27526-01W dniach i godzinach pracy Stacji 
Sekcja Epidemiologii 

Jolanta Połeć

Marcin Pacholec 

(24)-275-24-40

W dniach i godzinach pracy Stacji 

Sekcja Higieny Żywności ,Żywienia 
i Przedmiotów Użytku
Małgorzata Sulkowska
 
 (24)-275-24-40W dniach i godzinach pracy Stacji 
Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci 
i Młodzieży
Katarzyna Jaroszewska (24)-275-26-01W dniach i godzinach pracy Stacji
Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Teresa Malinowska  (24)-275-26-01 W dniach i godzinach pracy Stacji
Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Arkadiusz Wierzbicki (24)-275-26-01W dniach i godzinach pracy Stacji
Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy Marta Maria Wiśniewska  (24)-275-26-01 W dniach i godzinach pracy Stacji
Stanowisko Pracy ds. Statystyki MedycznejKrystyna Jankowska(24) 275-26-01W dniach i godzinach pracy Stacji
Stanowisko Pracy ds. Kadr, Spraw Pracowniczych i Zamówień Publicznych Elżbieta Brdak(24) 275-24-40W dniach i godzinach pracy Stacji
Stanowisko Pracy Głównego Księgowego  Eliza Brodzińska(24) 275-26 01W dniach i godzinach pracy Stacji
Główny Specjalista ds. Systemu JakościHanna Piątkowska(24) 275-26-01W dniach i godzinach pracy Stacji
Kierownik Techniczny NadzoruBożena Wiśniewska(24) 275-26-01W dniach i godzinach pracy Stacji